Mindfulness: van Ik naar Wij en Wereld

Gestrekt Been Statement
‘Wetenschap laat zien dat ‘mindless’ mensen vaker onbewust worden aangestuurd door oude delen van het brein, dit leidt tot ineffectief of egoistisch reactief gedrag.’

Wat zou het effect daarvan kunnen zijn op individu, organisatie en maatschappij?

Van ik naar Wij en Wereld

door Sabine van der Post

Al wandelend over de Hoorneboegse Heide vertelde een gepensioneerde CEO uit de Automotive Branche mij dat hij een aangeleerde afkeer had van mediteren. “De tijd van de hippies en Bhagwan was het”, zei hij. “Ik zat toen in een hele andere wereld en daar is de ingebakken aversie ontstaan dat mediteren ik-gericht is; egoistische navelstaarderij waar niemand beter van wordt. Intussen weet ik beter,” zegt hij,” maar soms bekruipt dat gevoel mij nog steeds.” Een gesprek ontstond over het effect van mediteren en mindful werken op het individu, de organisatie en de wereld.

‘Geconditioneerd Ik’ ( Ego ) zegt: ‘Ik wil… of Ik wil ….niet!’
Onze aandacht gaat alle kanten op. Veelal ( 47% van de tijd ) zijn we ‘afwezig’. Dan worden we veelal aangestuurd door het limbisch brein dat aanspoort tot ‘ik gericht denken’ en stress. Vaak zijn we dit zo gewend dat we dit perspectief en de gejaagdheid die er vaak bijkomt, ervaren als normaal. We acteren voornamelijk vanuit een ‘Ik wil of Ik wil Niet’.  ‘Ik wil …. ‘( meer geld, betere baan, gezien worden, rechtvaardigheid, autonomie, meer energie etc );  het verlangen naar wat prettig is en het willen vasthouden ( controleren ) wat weer kan resulteren in de angst voor verlies van wat we hebben. En de tweede; Ik wil niet; een reactie van wegduwen van wat onprettig, storend of anders is dan we dachten dat het zou zijn. Met gevoelens van irritatie en weerstand die kunnen uitspruiten tot walging en haat ( zie het nieuws) in het groot.

Beide kenschetsen zich door lage routes in het van  brein ( limbisch brein) , korte termijn impulsen en identificatie met deze geconditioneerde patronen. Vanuit het Ego of wetenschappelijker benaderd de ‘gevaar of jaag’ modus ben je echter moeilijker in staat rationeel te denken en verbanden te leggen, creatief te denken of in contact te staan met de ander (partner/collega/klant/grotere geheel/aarde).

Het mooie is dat met een beetje dagelijkse training iedereen de vaardigheid van mindfulness kan ( her ) ontwikkelingen. Je leert schakelen naar de ZIJN modus en daarmee neemt de gehechtheid aan Angst of Jagen af en kun je rusten in het emotionele ‘Zorg Systeem’. De natuurlijke basis van de mens is dit bredere bewustzijn, een accepterende modus waarin je ziet wat je denkt, voelt en de gedragingen die daaruit voortvloeien. Je identificeert je niet meer met deze reacties maar kunt ze laten zijn voor wat ze zijn en bewust gaan kiezen hoe om te gaan met een specifieke situatie die je triggerde.

Wetenschappelijk benaderd schakel je naar binnen het emotionele regulerings systeem naar het ‘ZorgSysteem’. Je herkent dit systeem bij jezelf door een fysieke ontspanning, een mentale openheid en een vriendelijk verbonden gevoel met jezelf en de mensen, de ruimte om je heen.

WERELD
Het is vooral nu relevant omdat we dagelijks steeds meer prikkels te verwerken krijgen. Stress, Burnout en Depressie vormen een nationaal en mondiaal groeiend probleem terwijl onze wereld juist nu voor uitdagingen staat die om grote verstandelijke helderheid, creatief oplossen en emotionele intelligentie vraagt. Mindfulness ligt aan de basis. Ook in de problematiek van Duurzaamheid speelt de kracht van ‘Ik wil’ en “Ik wil niet’ een grote rol, het licht ten grondslag aan de consumtiemaatschappij en maakt dat we liever korte termijn behoeften invullen dan helder kunnen nadenken over de lange termijn gevolgen of oplossingen. Omdat we veel ‘in ons hoofd’ leven niet in contact met het hier en nu, onszelf, de ander of de aarde is het lastig compassie of zorg te ervaren voor deze problematieken, simpel weg omdat we minder afgestemd zijn op de delen in ons brein die daarmee in verbinding staan.

Onder een tekening van het ‘Emotioneel Regulatie Systeem’ : basis educatie uit onze mindful business training.

Mindful Business

You may also like