• Leonie Stekelenburg

  Leonie Stekelenburg werkte na haar Masters in Sustainable business/innovation 8 jaar in de snelle wereld van strategie consulting (Roland Berger) en marketing (Philips).

  Een plotselinge crisis in de privé sfeer riep vragen op: “Waar gaat het leven me om, wat is mijn Werk, waar wil ik later op terug kunnen kijken?” Het roer wilde om. In Mindfulness beoefening i.s.m de 3-jarige ITIP opleiding vond ze een pad naar innerlijk (en uiterlijk) leiderschap: leren het soms grillige spel van leven en werk met 'open mind, open hart en open wil' te navigeren.

  Vanaf 2008 maakte ze zich verschillende facilitatie vormen eigen voor verander-trajecten in duurzaamheid (o.a. Uprocess, Meshworking, Deep Democracy). Opgeleid aan het Oasis institute van UmassMed werkt ze sinds 2011 ook als Mindfulness based trainer met klanten als: Philips, Akzo Nobel, Rabobank, Achmea, NN, Russel Reynolds, Deloitte, Roland Berger, CBRE, AES.

 • Meike van Tilburg

  Meike van Tilburg werkte na de UvA en Nyenrode Business University als business & recruitment consultant in buiten- en binnenland (oa. Getronics, IMPAC, Smallsteps en Robert Walters).

  Het moederschap bleek lastig te combineren met het werk op de ZuidAs. Het wegbrengen van haar zoon naar de crèche bracht de vraag; ‘Waar haast ik me heen en is dat de moeite waard?’. Kennismaking met het boeddhisme was het omslagpunt.

  Inmiddels werkt ze ruim 4 jaar als trainer voor de landelijke organisatie See True Mindfulness in Amsterdam, Alkmaar en Almere en geeft ze Mindfulness workshops bij oa KLM, Bytes, MCA, Accenture, Turien & Co, AES.


Visie & Missie

Wij zien dat Mindfulness Based Learning & Development (MBLD) de fundamentele basis vormt voor wezenlijke verandering en innovatie. Het is onze missie om organisaties kennis laten maken met de toegevoegde waarde van Mindfulness Based Learning & Development.

Ook al zijn de effecten van MBLD inmiddels wetenschappelijk aangetoond, toch is het vaak niet het eerste waar men aan denkt in antwoord op vragen als:

 • Hoe bouw ik een flexibele organisatie die zich kan aanpassen in een snel veranderende omgeving?
 • Hoe haal ik binnen een context met toenemende onzekerheid toch het beste in mijn mensen naar boven?
 • Welke investering in mijn mensen vertaalt zich in een daadwerkelijk onderscheidend vermogen op de lange termijn?

Vaak wordt er bij deze vraagstukken teruggegrepen naar oude succesformules: gewoontegedrag. Voor wezenlijke verandering is Mindfulness Based leren en veranderen nodig: bewust reageren in het moment, een open houding, bereidheid tot experimenteren, de moed om te falen en kwetsbaar te zijn.

Een uitdaging. Die wij samen met organisaties aangaan.

 

Wij zien Mindfulness niet als een eenmalige interventie maar als een basis  voor een gezonde organisatie en goed werkgeverschap: de weg van stress gerelateerde klachten, verzuim en burn-out preventie naar mentale helderheid, focus en ontwikkeling van het volledig potentieel. Wij hebben een helder onderbouwd Financieel Strategisch Mindful Business Model ontwikkeld om draagvlak te creëren voor mindfulness als de stille bouwsteen van uw organisatie. 
Hoe wij handelen en zijn
Mindfulbizz ondersteunt HR en Directie in het brengen van Mindfulness op de werkvloer op een wetenschappelijke, pragmatische, duurzame en inspirerende speelse wijze. Wij trainen werknemers en werkgevers in het richten van aandacht: om bewuste keuzes te maken niet alleen ten dienste van persoonlijk welzijn of zakelijk succes, maar ook ten dienste van het welzijn van de maatschappij en de aarde.

Alle partners van Mindfulbizz zijn gecertificeerde trainers via de beroepsverenigng VMBN beschikken over ruime ervaring in het bedrijfsleven. We weten wat er speelt in organisaties en zijn in staat hierop aan te sluiten om tailormade oplossingen aan te bieden voor uw vraagstuk.

De 4 oprichters van Mindfulbizz zijn vrouw. In de zakelijke wereld soms gezien als minder passend bij een prestatiecultuur waar van de managers verwacht wordt dat ze de organisatie krachtig sturen in de richting van grotere winstgevendheid. Echter, onderzoek heeft aangetoond dat in een veranderende complexe omgeving waarin ‘agile’ werken de norm wordt, juist de ‘soft’ skills en emotionele intelligentie van doorslaggevend belang zijn. Ons landelijk netwerk bestaat uit gecertificeerde Mindfulness Trainers met ervaring in het bedrijfsleven. Mens, man of vrouw; vaardigheden trainen ten behoeve van aandachtstraining: focus; zelfreflectie; emotionele regulatie en het in verbinding zijn met jezelf, anderen en de maatschappij, blijken onmisbaar voor ontwikkeling en groei.

Onze aanpak in het kort

 • Business partner: op verschillende niveaus in organisaties
 • Ontwikkelingsgericht: wij kijken naar de huidige staat van mens en organisatie en de potentie voor de toekomst
 • Wetenschappelijke onderbouwde trainingen met tailor-made afstemming op specifieke taal en beleving van uw organisatie
 • Opererend op niveau van cultuurverandering
 • Betrokken: oprechte zorg en veilige bedding gevend voor ontwikkeling
 • We walk our talk (embodiment)
 • Alle partners zijn categorie 1 geregistreerde Mindfulness trainers bij de VMBN met jaren ervaring en bredere achtergrond.
[mpc_image preset="default" image="1936" image_size="full" image_opacity="100" image_border_css="border-width:1px;border-color:rgba(242,242,242,0.01);border-style:solid;border-radius:20px;" image_inner_border_gap="0" effect="none" image_hover_opacity="100" overlay_overlay_effect="slide-right" overlay_background="rgba(255,255,255,0.8)" overlay_enable_lightbox="true" overlay_icon_color="#555555" overlay_icon_size="70"]