Mindfulness Introductie Workshops

Mindfulness staat vooral bekend als middel voor stress/verzuim reductie. Maar Mindfulness Based Learning & Development gaat veel verder: doel is een wendbare (Mindful) organisatie cultuur te creëren. Een bedding voor wezenlijke verandering en innovatie in een steeds sneller veranderende omgeving.

Gedrag en cultuur verander je niet zo maar. Dat gaat stap voor stap, met regelmatige herinnering aan het geleerde en dagelijkse inzet op persoonlijk-, team- en leiderschaps niveau.

Mindfulbizz biedt 5 verschillende introductie workshops voor 5 verschillende doelgroepen/ lagen binnen uw organisatie om een ieder stapsgewijs  kennis te laten maken met Mindfulness en de vele voordelen van een Mindful Business cultuur.

Mindfulness Introductie Workshops

Wist u dat het bedrijf SAP met meer dan 80.000 medewerkers Mindfulness een basis voor de organisatie is, er vele opgeleide interne Mindfulness Trainers zijn en een Chief Officer Mindfulness in dienst heeft? #foto@SAP

Lees meer.

Mindfulness Introductie Workshops;

  1. HR Workshop – Waarom en Hoe Mindfulness in een organisatie brengen. Voordelen, hindernissen en het aanbod van MindfulBizz.
  2. Introductie workshop Mindful Business – Voor iedereen in de organisatie die wil weten en ervaren wat Mindfulness is en kan bieden.
  3. Managers workshop Mindful Business & Leadership – Waarom een Mindful Organisatie. Waarom Mindful leadership. Wetenschappelijke onderbouwde ervaringsgerichte workshop met ruimte voor kritische vragen van enthousiaste en sceptische managers.
  4. Introductie workshop Teamwork – Praktische workshop voor teams waarin de voordelen van Mindful samenwerken ervaren worden.
  5. Introductie workshop Agile Mindset & Change management – De menselijke Mindset is van nature niet zo agile. Mindfulness en Theory U als basis.

 

Wist u dat in de UK sinds 2013 vele parlementariers de 8 weekse mindfulness training volgen en in oktober 2017 de UK de eerste ‘Mindful Politics Summit’ heeft gehouden waar Ministers uit 15 landen waaronder Israel samen mediteerden ‘at the House of

HR L&D Workshop

In deze workshop van 2 uur lichten wij toe welke producten wij bieden om stapsgewijs tot een Mindful business cultuur te komen op alle lagen van uw organisatie. Met als doel te bekijken hoe u uw organisatie op een hoger plan kunt brengen met behulp van Mindfulness.
Aan bod komt o.a.:

- De wetenschappelijke onderbouwing en recente onderzoeksresultaten van Mindfulness en Werk
- Dialoog over uw huidige bedrijfscultuur en hoe hierop aan te sluiten
- Inspirerende voorbeelden van andere bedrijven die succesvol Mindfulness integreren
- Het productaanbod op werknemers-, team- en leiderschaps niveau
- Fact-check sheet: strategisch en financiële onderbouwing

Doelgroep: HR-partners / HR management / Learning & Development
Tijdsduur: 2 uur
Trainers: 2
10-25 deelnemers
Kosten € 900,-

Intro workshop Mindful Business

Deze workshop van 1 uur is de opmaat voor een 8-weekse Mindful Business training voor werknemers. Doel is vooroordelen weg nemen, kennis opdoen, ervaren en interesse peilen voor deelname.
Aan bod komt o.a.:

- Wat is Mindfulness training?
- Waarom is het belangrijk in je werk?
- De plasticiteit van het brein
- Stress: peak performance vs. sluipmoordenaar
- Wetenschappelijk aangetoonde effecten van aandacht training
- Toepassen in dagelijks werk: van emailen tot vergaderen
- Opzet en inhoud 8-weekse training

Doelgroep: Alle medewerkers
Tijdsduur: 1 uur
Trainers: 1-2
Maximum aantal deelnemers: 10-25
Kosten: € 550,-

Manager intro Mindful Business & Leadership

Deze 1 1/2u workshop is afgestemd op de taal en dilemmas van Senior Managers. Doel is buy-in creëren voor de Mindful Business training voor medewerkers en interesse peilen voor de Mindful Leadership training. Aan bod komt oa:

- Wat is een Mindful Business culture
- Waarom is dit waardevol
- Wetenschappelijke resultaten van aandacht training
- Inhoud Mindful business training voor medewerkers
- De rol en mogelijkheden van de manager voor optimale toepassing op de werkvloer/ in teams
- Mindful leiderschaps training: inhoud en resultaat

Doelgroep: Partners, Directie & Senior Management
Tijdsduur: 1 1/5 uur
Trainers: 2
Aantal deelnemers: 10-25
Kosten: € 900,-

Intro workshop Teamwork

Deze 3-4 uur durende workshop helpt teams effectiever samenwerken: vanuit vertrouwen, waardering van verschillen en bouwen op elkaars kwaliteiten. Frictie die kan ontstaan vanuit diversiteit leren inzetten als bron voor groei. Maarwerk. Aan bod kan komen o.a.:

- Welke MBTI team rollen heb je in je team
- Hoe ervaar je vertrouwen in samenwerken?
- Mindfulness based communicatie oefeningen
- Mindful vergaderen vanuit gezamenlijk doel
- Team ontwikkelings behoeftes voor evt. team journey

Doelgroep: Team/Afdeling als geheel
Tijdsduur: 3-4 uur
Trainers: 2
Aantal deelnemers: 5-25
Kosten voor deze workshop: 1250-1750- Euro

Intro workshop Agile Mindset / Change mgmt

Agile is het toverwoord voor wendbare organisaties: met zelfsturende teams om de complexe uitdagingen en snelle veranderingen van deze tijd te navigeren. Maar de menselijke Mindset is van nature niet zo agile.

Mindfulness based training en veranderbegeleiding (vanuit TheoryU) helpt. Graag delen we in deze 2 uur durende workshop de inzichten vanuit het TheoryU verandermodel en oefenen we met een Agile Mindset creeeren. Deze workshop kan op zichzelf staan of een opmaat zijn naar een organisatie traject op maat.

Doelgroep: Agile werkers of aspiraties
Tijdsduur: 2 uur
Trainers: 2
Aantal deelnemers: 10-25
Kosten voor deze workshop: 900,- Euro

Maak persoonlijk kennis met MindfulBizz

Plan een oriënterend gesprek